Nuances is zich bewust van de maatschappij waarin we leven. Dit brengt onder andere met zich mee dat we graag zoveel mogelijk zaken doen met leveranciers die bewust omgaan met het milieu. Drukwerk speelt hierin een grote rol, daarom werken we sinds kort exclusief samen met een drukkerij die zoveel mogelijk FSC-gekeurd papier levert. Voor een scherpe prijs ontvangt u perfecte kwaliteit drukwerk en draagt u tevens bij aan onze toekomst!

Onze leveranciers werken o.a. samen met partijen die in het bezit zijn van het Grafimedia Milieuzorg Certificaat. Dit certificaat is ontstaan uit een convenant tussen het KVGO (de werkgeversorganisatie voor de grafische industrie) en het Ministerie van VROM. Verder wordt er meer en meer FSC-gecertificeerd hout als grondstof voor papier gebruikt. Het FSC-certificaat garandeert een houtproductie onder goede economische, ecologische en sociale omstandigheden. Op dit moment is onze drukker bezig om zich FSC te certificeren, zodra dit gereed is kunnen wij bijvoorbeeld ook het FSC logo op uw drukwerk plaatsen.

Wat is FSC?
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Lees meer over het FSC keurmerk op www.fsc.nl.